אם אתה צריך קריינות באיכות בשפה אנגלית

...באופן דחוף

אין בעיה

תשלח לי כל הפרטים שצריר ותקבל הקלטה אכותית אפילו באותו היום

תתקשר אלי

danielhalfon@gmail.com

054-458-0031